Status message

Plan your Amada Holiday & Benefit from 30% off on Prepaid Bookings!

Επωφεληθείτε Tώρα

Terms of Use

Όροι Χρήσης

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις του που ισχύουν σε όλες τις υπηρεσίες της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και αφορούν κάθε χρήση της ιστοσελίδας http://amadacolossosresort.com/  και κάθε άλλης ιστοσελίδας που βρίσκεται εντός αυτής (στο εξής: ιστοσελίδα).
Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε με αυτους τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορούμε να ανανεώσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε συστηματικά τη σελίδα αυτή για να διαπιστώνετε τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει, εφόσον δεσμεύουν και εσάς.  Αν δεν συμφωνείτε με κάθε έναν από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Περιορισμοί Χρήσης

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του Περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και οι συνδεδεμένες μ' αυτήν εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο που αυτή περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των φωτογραφιών, των σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό το υλικό ανήκουν στην ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε. Η ιστοσελίδα αλλά και κάθε μέρος της, απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί ή γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την ειδική άδεια της  ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε.

Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες. Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε παρέχει τους συνδέσμους αυτούς προς διευκόλυνσή σας και μόνο, και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τις πράξεις τέτοιων άλλων ανεξάρτητων ιστοσελίδων. Η ενσωμάτωση των συνδέσμων αυτών σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει ότι η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε υιοθετεί, υποστηρίζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πολιτικές ή το υλικό που βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Περιορισμός της ευθύνης

Εκτός των περιπτώσεων που απαγορεύεται εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή συναγόμενη ζημία ή οποιαδήποτε εν γένει ζημία είτε ενδοσυμβατική είτε από αδικοπραξία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ή τη χρήση ή μη από την ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε ή από κάθε τρίτο πάροχο αγαθών ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης θα εφαρμόζεται ανεξαρτήτως αν η εγερθείσα αξίωση βασίζεται σε σύμβαση, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, ακόμα κι αν η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε είχε ενημερωθεί για τη πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών.

Αποζημιώσεις

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, στελέχη, διευθυντές, εκπροσώπους και υπαλλήλους για κάθε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που θα εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος ενός τρίτου μέρους.

Ασφάλεια

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε. Αν θέλετε να λάβετε γνώση των πρακτικών ασφαλείας που ρυθμίζουν τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Γενικό Σημείωμα

Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι επικαιροποιημένο και αξιόπιστο. Παρόλα αυτά η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και οι εκπρόσωποί της δεν είναι αλάνθαστοι και μερικές φορές μπορεί να προκύψουν λάθη ή/και παραλείψεις. Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε θα αναθεωρεί ανά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο ή/και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και της πηγές που περιγράφονται στην ιστοσελίδα και διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τέτοιες αλλαγές χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης των προηγούμενων, των παρόντων και των μελλοντικών επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και του επισκέπτη/ χρήστη στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας ή/και συναλλαγής από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ρόδου.

Κάντε κράτηση

Κάντε κράτηση

Κλείσιμο
+
+
+
Γιατί να κάνετε απευθείας κράτηση

Προνόμια απευθείας κράτησης

Κάντε απευθείας κράτηση και επωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές και τις ειδικές προσφορές μας. Επικοινωνήσετε μαζί μας και απολαύστε αποκλειστικά προνόμια και πιθανή αναβάθμιση δωματίου.